Efter volden


Når en eller flere medarbejdere har været udsat for vold, eller trusler, er der brug for at I hurtigt følger op på hændelsen. Helt overordnet er der tre ting I skal gøre:

  • I skal først og fremmest sørge for, at der bliver taget hånd om den voldsramte og at vedkommende tilbydes den hjælp der er behov for
  • Dernæst skal I have registreret hændelsen eller anmeldt den som en arbejdsskade
  • Sidst skal I sikre, at der i arbejdsmiljøgruppen analyseres på hændelsen og iværksættes foranstaltninger, der kan forhindre lignende hændelser i fremtiden.