Skadesvoldende borger skal oplyses om den påtænkte politianmeldelse

Når vi politianmelder en borger er ledelsen på arbejdsstedet forpligtet til at oplyse borgeren om vores påtænkte politianmeldelse.

Hvis staten udbetaler erstatning til den skadelidte medarbejder jf. offererstatningsloven vil borgeren efterfølgende blive mødt med et regreskrav fra statens side – dette er også gældende for de sager, hvor der af pædagogiske og/eller behandlingsmæssige årsager ikke er foretaget en politianmeldelse.