Sådan søger du erstatning


Hvis en medarbejder vil søge erstatning efter offererstatningsloven skal pågældende aflevere ansøgningen til politiet i den politikreds, hvor forbrydelsen er begået. Politiet sender derefter ansøgningen videre til Erstatningsnævnet. Den mest enkle måde at søge erstatning på er, at bruge Erstatningsnævnets ansøgningsskema (PDF).

Ansøgningsskemaet skal ikke indsendes til Erstatningsnævnet, men afleveres til Politiet, der indsender ansøgningsskemaet og straffesagens akter til nævnet, men først når politiet har færdigbehandlet sagen, og der eventuelt er afsagt dom i sagen.

Vær opmærksom på, at det i forhold til muligheden for at få erstatning jf. offererstatningsloven er medarbejderens/skadelidtes ansvar at anmelde hændelsen rettidigt til politiet (Personligt søgsmål)

Anklagemyndighedens anbefalinger til ofre