Før volden

To tilgange i forebyggelsen

Når vi arbejder med at forebygge vold og voldsomme hændelser, er det vigtig at arbejde ud fra både en beskyttelsesorienteret tilgang og en udviklingsorienteret tilgang.

Beskyttelsesorienteret
Klare retningslinjer og konkrete aftaler er vigtige fundamenter for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det kan være retningslinjer for, hvordan I konkret skal sikre jer i situationer, hvor I ved, at borgeren kan være udadreagerende, eksempelvis retningslinjer for kørsel med borgere, for opbevaring og håndtering af knive, for hvor mange medarbejdere I er ved en given borger, Lokalets indretning, flugtvej og hvordan I alarmere kolleger.

Udviklingsorienteret
De rette kompetencer er en forudsætning for at kunne forebygge konflikter og vold: det kan være i form af faglig viden om målgruppen, uddannelse i at håndtere konflikter, nænsom nødværge, kropssprog eller i form af supervision, hvor I forholder jer til udfordringer i arbejdet.

Skab overblik
Start med at skabe jer et overblik over risikoen for vold, trusler og anden krænkende adfærd. Indkald eksempelvis til et møde i personalegruppen, MEDudvalget og arbejdsmiljøgruppen og drøft:

  • Hvad opfatter vi som psykisk og fysisk vold?
  • Hvor og i hvilke situationer har vi oplevet trusler og vold?
  • Hvor ofte sker det, og hvor alvorligt er det?
  • Hvor og hvornår er risikoen størst?
  • Hvilke borgere og situationer kræver særlig opmærksomhed?

Når I har skabt overblik over omfanget af risici på jeres arbejdsplads, og I har prioriteret Jeres indsats, så skal I til at aftale konkrete lokale retningslinjer med henblik på at forebygge konflikter og vold.

Samarbejd – tal om jeres holdninger

I kan erfare, at I har forskellige holdninger til, hvad I oplever som vold. Oplevelser er dog ikke til diskussion. Det er vigtigt, at I ikke bagatelliserer og accepterer vold. Vi ønsker ingen ”tarzankultur”, da det medvirker til, at der sker et normskred i opfattelsen af hvad vold er. Det må ikke ske.