Håndtering af chikane

Retningslinjer omkring håndtering af chikane er under udarbejdelse.